Berichten

Tijd voor rood!

Tijd voor rood!

De eerste maanden van 2016 zitten er al weer op. Time flies! Eind 2015 heb ik alles afgerond en de balans opgemaakt en vervolgens het nieuwe jaar ingestapt met een schone lei. Vooruit kijken, waar gaat 2016 over? Ga ik op dezelfde voet verder of niet? Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg!

2015 is voor mij absoluut een mooi jaar geweest, een jaar van groei in zowel persoonlijke als in zakelijke zin. Maar waar ik komend jaar graag wat meer van wil hebben, is focus. Ik ben zelf een ‘geel’ type. Iemand met een gedragsstijl dat zich vertaald in enthousiasme, fantasierijkheid, optimisme, creativiteit en gezelligheid. Klinkt op zich goed, maar op een slecht moment kan zich dat doorvertalen naar chaotisch, teveel tegelijk willen, naïviteit. En dan is angst voor afwijzing ook wel een ding binnen deze gedragsstijl. Best lastig als zelfstandig ondernemer, niet waar?

Die focus… Ik zal het stukje rood in mij meer moeten gaan aanspreken en inzetten. Rood van richting gevend, doelgerichtheid en daadkracht. Kortom doelen realiseren. En precies daar ging het in 2015 niet helemaal goed. Ik had wel ideeën over wat ik wilde en zou gaan doen, maar heb daar nooit een helder plan van gemaakt. Het zat wel in mijn hoofd, maar ja, met al die ideeën die aan mijn brein ontspruiten, raken de plannen soms ondergesneeuwd door de nieuwe ideeën die er tussendoor komen.

Voor 2016 heb ik mijn doelstelling bepaald. Een flinke stap wil ik gaan maken. Die flinke stap heb ik echter eerst teruggebracht naar kleine, tussenliggende stapjes aangezien dat makkelijker te behappen is dan ineens die grote stap.

A journey off a thousand miles starts with a single step.

Als je weet wat de jaardoelstellingen zijn, kun je deze gaan terugbrengen naar de vier kwartalen. Vervolgens werk je de kwartaaldoelen verder uit naar wat dan de actiepunten per maand en per week hierin zijn. Nog een tip hierbij; als beloning voor het behalen van je doelen markeer je deze met een highlighter in plaats van deze af te vinken of door te strepen. Psychologisch werkt dit beter – je mag trots zijn op alle behaalde doelen!

Ik gun jou ook focus toe als kompas. Sta jezelf echter onderweg enige flexibiliteit toe als dat je doel dient.

Op een SuccesPraktijk!